Skogen Søre Ål, Lillehammer

 • Oppføring av høydebasseng for Lillehammer Kommune
 • Oppdraget utføres som underentreprenør for Gjerdalen Entreprenør AS
 • Lokale inneholder to bassenger samt rom for ventiler og fremtidige pumper.
 • Bassenget utføres i plasstøpt betong med utvendig isolering og panel.
 • Dekke over basseng utføres med hulldekker
 • Takkonstruksjon med takstoler, med osb undertak og papp og shingel som tekking

Byggøst AS rolle:

 • UTF      Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 2
  • UTF      Montering av prefabrikkerte betongelementer, tiltaksklasse 2
  • UTF      Tømrerarbeider, tiltaksklasse 2
  • UTF      Montering av trekonstruksjoner, takstoler, tiltaksklasse 2
  • UTF      Tekkingsarbeider, tiltaksklasse 2

COOP Vestre Gausdal

 • Tilbygg og rehabilitering av butikk
 • Tilbygg ca 120m2 , ombygging ca 50m2
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Totalentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • SØK     Ansvarlig søker for IG, iltaksklasse 1
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Erling Bjørnson, Gausdal

 • Tilbygg og rehabilitering fjøs for storfe
 • Tilbygg ca 80m2, ombygging ca 100m2
 • Støp av gjødselkjeller og pumpekum  , vanntette betongkonstruksjoner
 • Koordinering av side og underentreprenører

Knut Åsødegård, Aust Torpa

 • Tilbygg og rehabilitering fjøs for storfe
 • Tilbygg ca 140m2, ombygging ca 100m2
 • Støp av gjødselkjeller og pumpekum  , vanntette betongkonstruksjoner

Håkon Forberg, Østre Totengveg 24

 • Tilbygg og rehabilitering av kontor og lager
 • Tilbygg ca 200m2 , ombygging ca 250m2
 • Kontraktssum kr 2 000 000 eks mva
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Byggøst AS rolle:
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 2

Moelven Park  

 • Fundamentering, Heisehus og P-Kjeller for 80 leiligheter
 • Kontraktssum kr  6 500 000 eks mva
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Høistad Bilxtra Lillehammer

 • Tilbygg og rehabilitering av butikk / lager / resepsjon
 • Tilbygg ca 20m2, ombygging ca 200m2
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Kontraktssum kr 1 200 000 eks mva
 • Totalentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Solhellinga Lillehammer, Colibri Eiendom      

 • Fundamentering, Heisehus og P-Kjeller for leiligheter
 • P-Kjeller ca 300m2 ,heishus med trapp ca 60m2 , fundamentering for leiligheter 350m2
 • Kontraktssum kr  6 500 000 eks mva
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Vildåsen bru, Vestre Toten kommune

 • Plasstøpt bru , spenn 6,6m
 • Kontraktssum kr  650 000 eks mva
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Arvid Melby, Øyer

 • Tilbygg/rehabilitering og ombygning fjøs for storfe
 • Tilbygg ca 150m2, ombygging ca 200m2
 • Støp av gjødselkjeller og pumpekum , vanntette betongkonstruksjoner
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Nortura Eiendom – Uttak av ‘’stork’’ Lillehammer

 • Ombygging / rehabilitering av bygningsmasse for uttak av maskiner
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Kontraktssum kr 1 550 000 eks mva
 • Totalentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Søstrene Greene Lillehammer

 • Ombygging og rehabilitering av butikk
 • Ombygging ca 200m2
 • Kontraktssum kr 1 200 000 eks mva
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Totalentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Gamlevegen, bru over Bæla, Lillehammer kommune 

 • Plasstøpt bru , spenn 12,0m
 • Kontraktssum kr  950 000 eks mva
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Møller Bil Lillehammer

 • Tilbygg og rehabilitering av butikk
 • Tilbygg ca 200m2
 • Kontraktssum kr 1 850 000 eks mva
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Totalentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Bru Lensmann Filfletsveg, Lillehammer  kommune     

 • Plasstøpt bru , spenn 4,6m
 • Kontraktssum kr  350 000 eks mva
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Bru Bøkkervegen, Lillehammer  kommune      

 • Plasstøpt bru , spenn 5,0m
 • Kontraktssum kr  550 000 eks mva
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Eidsiva Energi Lillehammer, Flislager

 • Flislager , stålhall og fundamentering
 • Støttemur
 • Kontraktssum kr 1 250 000 eks mva
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Totalentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 2

Hammersengvegen 50, 2618 Lillehammer

 • Tilbygg og rehabilitering av bolig
 • Bygge kostnad  kr 2 100 000 eks mva
 • Tilbygg ca 90m2 , ombygging ca 80m2
 • Hovedentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1
  • UTF      Våtrom, tiltaksklasse 1

Vingrom Idrettslag, bru

 • Bru , skibru
 • Bygge kostnad kr 800 000 eks mva
 • Hovedentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider                    tiltaksklasse 2

Statens vegvesen – støyskjerming Øyer

 • Støyskjerming av boliger
 • Kontraktssum   kr 5 100 000 eks mva
 • Hovedentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Hagen Gartneri, Gausdal

 • Tilbygg og rehabilitering av butikk
 • Tilbygg ca 180m2 , ombygging ca 250m2
 • Byggekostnad 1 800 000 eks mva
 • Koordinering av side og underentreprenører
 • Totalentreprise.
 • Byggøst AS rolle:
  • SØK     Ansvarlig søker for IG, tiltaksklasse 1
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

P.A Owrens veg 30/34, 2607 Vingrom

 • Nytt Industribygg for Trygve Owren AS
 • Bygge kostnad  kr 30 mill eks mva
 • Nybygg 2100m2 + kald lagerhall 400m2
 • Totalentreprise.
 • Kontaktperson : Kjell Bergsjordet  932 43 046 
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 2

Kvistenga 12 2651 Østre Gausdal

 • Tilbygg og rehabilitering av prestebolig
 • Kontraktssum kr 1 644 155 eks mva
 • Tilbygg ca 30m2 , ombygging ca 143m2
 • Total ombygging og tilbygg av enebolig.
 • Totalentreprise.
 • Kontaktperson : Torstein Homb 97 54 71 47
 • Byggøst AS rolle:
  • SØK     Ansvarlig søker for IG, tiltaksklasse 2
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Hovemovegen 1, 2624 Lillehammer

 • Nytt ,varmt lagerbygg for Aquatic
 • Bygge kostnad  kr 1 903 028 eks mva
 • Nybygg 300m2
 • Totalentreprise
 • Byggøst AS rolle:
  • SØK     Ansvarlig søker for IG, tiltaksklasse 1
  • PRO     Bygningsteknisk prosjektering , betong, tiltaksklasse 1
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, betong, tiltaksklasse 1

Opplandske Bioenergi

 • Fyrsentral for bioenergi på Jorekstad og Honne
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 1

Euroskilt  Vingrom

 • Nytt Industribygg for Euroskilt AS
 • Bygge kostnad  kr 32 mill eks mva
 • Totalentreprise.
 • Kontaktperson : Kjell Bergsjordet  932 43 046 
 • Byggøst AS rolle:
  • UTF      Bygningsmessige arbeider, tiltaksklasse 2

Tidligere utførte betongarbeider, utført 1982-2010

 • Høydebasseng Lesja kommune 
 • Høydebasseng Ringebu kommune
 • Høydebasseng privat vannverk Vingrom

Landbruksbygg / TG bygg

 • Landbruksbygg / TG bygg utførte fra 1982 til 2010 ca 150 tårnsiloer i plasstøpt betong. Disse ble i hovedsak støpt under ‘’Mjøsaksjonen’’ der det ble stilt store krav til vanntetthet i siloer.